Wettelijke vermeldingen

Deze Website van PHYTOMER (hierna de "Website") wordt uitgegeven door "SOCIETE DE COURTAGE ET DE DIFFUSION – CODIF INTERNATIONAL", vereenvoudigde vennootschap op aandelen met een kapitaal van 5.000.000 euro, 712 007 2510 HR ST MALO, handelend voor zijn Departement en zijn merk PHYTOMER, alle rechten zijn in bezit van en voorbehouden aan CODIF INTERNATIONAL.
De Website is toegankelijk via Internet op het adres www.phytomer.nl.
De Website wordt gehost door OCEANET TECHNOLOGY SARL, 2 Impasse Joséphine Baker 44 800 SAINT-HERBLAIN, FRANKRIJK, HR NANTES 408 893 063, Tel: +33(0)228.037.878, Fax: +33(0)228.037.879.

Intellectuele eigendom

Deze website en alle elementen, merken, afbeeldingen, logo's, modellen, foto's, enz. die hierop te zien zijn, zijn het eigendom van PHYTOMER of zijn leveranciers, die geen ander recht verlenen dan het recht de website te raadplegen.
Onder deze voorwaarden heeft niemand toestemming om, op welke grond dan ook, de hiervoor genoemde rechten van intellectuele eigendom te reproduceren, exploiteren, verspreiden of gebruiken zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van PHYTOMER. Reproductie vormt derhalve een vervalsing die kan leiden tot rechtsvervolging.

Creatie van hypertekst- links

Voor de creatie van hyperlinks naar de Website is de voorafgaande schriftelijke toestemming van PHYTOMER noodzakelijk. PHYTOMER kan, naar eigen goeddunken, een ieder verzoeken naar de Website verwijzende links te verwijderen, en de betreffende link moet onmiddellijk na ontvangst van dit verzoek worden verwijderd. De Website kan links naar andere websites bevatten. PHYTOMER wijst elke aansprakelijkheid af voor de op deze websites ter beschikking gestelde inhoud, reclame, producten en diensten, en voor het gebruik ervan door de Gebruiker.

Cookies en gebruikmaking van gegevens verstrekt

Volgens toepassing van de bepalingen van de richtlijn 2002/58/EG maakt PHYTOMER gebruik van cookies om uw voorkeuren op te slaan, u een betere klantervaring te bieden en onze website te verbeteren door een content te bieden die zo nauwkeurig mogelijk is aangepast aan uw behoeften. PHYTOMER vergaart geen persoonsgegevens in het kader van deze activiteit, maar statistische gegevens ter optimalisatie van de website. Sommige cookies worden geplaatst totdat u uw browser sluit, andere worden langer bewaard. De maximale bewaartijd van de cookies op www.phytomer.nl is 12 maanden.

Tijdens het browsen op www.phytomer.nl bemerkt u wellicht dat bepaalde contents afkomstig zijn van andere websites, zoals een video van YouTube. PHYTOMER controleert niet de cookies afkomstig van derde websites en wij raden u aan deze websites te raadplegen voor meer informatie over hun cookies en hoe u deze kunt beheren.
De meeste browsers accepteren standaard automatisch de cookies. U kunt echter uw browser zodanig configureren, dat deze niet op uw computer of bijbehorende randapparatuur opgeslagen worden. Sommige browsers bieden een modus waarbij ze altijd na een bezoek verwijderd worden.

Bij het in contact treden of beantwoorden van vragenlijsten, heeft u de mogelijkheid uw adresgegevens en persoonlijke informatie over uzelf aan ons te verstrekken. Wij kunnen deze gegevens vervolgens gebruiken om u te informeren. De op deze manier verzamelde gegevens worden strikt vertrouwelijk behandeld door CODIF INTERNATIONAL, die ze voorbehoudt voor persoonlijk gebruik. Overeenkomstig artikel 27 van de Franse wet inzake gegevensbescherming van 6 januari 1978, beschikt u over het recht van toegang en correctie van de u betreffende gegevens, een recht dat u kunt uitoefenen door u schriftelijk te wenden tot: PHYTOMER/CODIF INTERNATIONAL, Service Consommateurs, 61 rue du Commandant L’Herminier, 35400 Saint Malo France of via e-mail : service-client@phytomer.com

Aansprakelijkheid

Alle informatie over de producten of andere op de website gepubliceerde informatie wordt naar beste weten verstrekt. Wij kunnen echter niet de compleetheid of juistheid hiervan garanderen. PHYTOMER wijst iedere aansprakelijkheid af voor mogelijke onnauwkeurigheden, onjuistheden of weglatingen met betrekking tot de gegevens op haar Website. PHYTOMER wijst iedere aansprakelijkheid af voor problemen die zich voordoen bij de toegang tot haar Website, of voor storingen in de communicatie en de gevolgen die hier eventueel uit voortvloeien.

Verantwoordelijkheid van de gebruiker van de Website

Het bezoeken en gebruiken van deze Website impliceert dat u deze voorwaarden naleeft en de op deze Website vermelde toegangs- en gebruiksinstructies en waarschuwingen opvolgt. U dient in alle omstandigheden te goeder trouw te handelen, overeenkomstig de wet en de gebruiken, en de nodige zorgvuldigheid te betrachten ten aanzien van de informatie, verklaringen, content en diensten waarover u de beschikking heeft. U wijzigt of verandert geen gegevens, verklaringen of andere content of diensten die op deze Website verschijnen, en maakt op geen enkele manier inbreuk op de integriteit en het functioneren van de Website.

Toepassing en wijziging van deze voorwaarden

Deze toegangs- en gebruiksvoorwaarden van de Website worden geacht zonder voorbehoud te zijn aanvaard door elke bezoeker die de Website bezoekt na plaatsing ervan op de Website. Wij informeren u dat deze voorwaarden te allen tijde kunnen worden gewijzigd. Deze wijzigingen worden online gepubliceerd en worden geacht op dezelfde voorwaarden te zijn aanvaard als hierboven.

Toepasselijk recht

Deze voorwaarden worden geregeld door Frans recht. De Franse rechtbanken zijn als enige bevoegd kennis te nemen van geschillen die direct of indirect in verband staan met de toegang tot deze Website en het gebruik ervan.